A „H” és „GEO” tarifa egy kedvezményes áramdíj, ami levegő-víz hőszivattyúk (split levegős és monoblokk levegős), víz-víz hőszivattyúk (geo), valamint levegő-levegő hőszivattyúk (klímaberendezések) üzemeltetésére igényelhető az áramszolgáltatóktól.

Általános feltételek, jogosultak köre:

A kedvezményes áram tarifa az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóknak nyújtható az ország egész területén.
(Egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre: 2007. évi LXXXVI. villamos energiáról szóló törvény, 50. §)
- lakossági fogyasztók,
- maximum 3 x 63A bekötéssel rendelkező cégek,
- közfeladatot ellátó intézmények és költségvetési szervek

A beépítendő hőszivattyúnak legalább CE minősítéssel kell rendelkeznie. A CE minősítésről a magyarországi forgalmazó ad megfelelőségi nyilatkozatot. 

.

„H” tarifa igénybevételének műszaki követelményei:

H-tarifa hőszivattyú szekunder oldaláig köthető be. (hőszivattyú és 1 db fűtési keringtető szivattyú). Az igényelt áramerősség nem lehet több, mint amennyi a rendszer üzemeltetéséhez szükséges. Ezeket az adatokat az igénylőlapon fel kell tüntetni, amit a szolgáltató felülvizsgál.

Elektromos bekötés: A hőszivattyú villamos csatlakozása feleljen meg az MSZ 447 szabványnak, vagyis 1~fázis esetén Pmax.névl≤1,5 kW, és Imax.start≤25A, (kivéve inverteres indításnál). A villamos bekötést külön mért, szerszám nélkül nem leválaszthatóan, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott módon kell kialakítani. (44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 3. § (9) szerint) Más elektromos berendezés üzemeltetése erről a csatlakozásról szerződésszegésnek minősül!

A hőszivattyú minimális COP értéke: Levegő-víz hőszivattyú esetén legalább 3-as COP érétkű kell, hogy legyen a készülék (+2 ºC levegő-, és +35 ºC előremenő vízhőmérsékletnél esetében 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 3. § (9) szerint) A levegő-levegő hőszivattyúkra is minimum 3-as COP érték a követelmény. (+2ºC külső- és a 20ºC belső levegő hőmérséklet esetében EN 14511 szabvány)

Ha a kiegészítő villamos fűtés bekötése nem választható külön, akkor ellátható H-tarifával, de a fogyasztásának számított részaránya 10%-nál nem lehet több, a teljes hőszivattyús rendszer éves villamosenergia-fogyasztásához viszonyítva. Ha a kiegészítő villamos fűtésnek külön elektromos bekötése van, akkor az csak" B Geo" tarifára köthető.

A H tarifa csak a fűtési szezonban érhető el. A fűtési szezonon kívül is van áram, de normál tarifával. Üzemszüneti idő nincs.

Napkollektoros rendszer nem minősül hőszivattyús rendszernek, de a kollektor köri keringtető szivattyú, valamint a vezérlés ellátható H-tarifával.

.

„B GEO” tarifa igénylése:

Amennyiben a hőszivattyúban lévő kiegészítő villamos fűtés csatlakozása külön bekötéssel rendelkezik, akkor az nem látható el H-tarifával, csak B Geo tarifával. A készülék SCOP értékét kell figyelembe venni.

.

„GEO” tarifa igénybevételének műszaki követelményei:

A GEO-tarifa a hőszivattyú berendezés villamos energia ellátására használható. Az igényelt áramerősség nem lehet több, mint amennyi a rendszer üzemeltetéséhez szükséges. Ezeket az adatokat az igénylőlapon fel kell tüntetni, amit a szolgáltató felülvizsgál.  

Elektromos bekötés: A villamos bekötést külön mért, szerszám nélkül nem leválaszthatóan, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott módon kell kialakítani. (44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 3. § (9) szerint) Más elektromos berendezés üzemeltetése erről a csatlakozásról szerződésszegésnek minősül!

A hőszivattyú minimális COP értéke: Az Európai Unió irányelve szerint (ERP) a 12 kW névleges fűtési teljesítmény alatti levegő-levegő hőszivattyúkat az SCOP érték (szezonális COP érték) alapján kell besorolni a következők szerint.

2-6 kW névleges fűtőteljesítmény esetén minimum SCOP: 4,1 (EUROVENT)

6,1-12 kW névleges fűtőteljesítmény esetén minimum SCOP: 3,8 (EUROVENT)

12 kW névleges fűtőteljesítmény felett minimum SCOP: 3,0 (EUROVENT pillanatnyi mérési eredmény A2/A20: +2 0C külső, és  +20 0C belső hőmérséklet esetében)

A levegő-víz, talajhő-víz, víz-víz hőszivattyúk esetében a COP értékeket kell figyelembe venni.

A GEO tarifa egész évben rendelkezésre áll, de napi üzemszünet idők vannak: 8.00-10.00-ig és 16.00-18.00-ig szünetel ez a tarifa, ezért nyáron ezekben az órákban hűtés és HMV készítés sincs, mivel nappali áramos betápról ebben a kiesett időszakban nem üzemeltethetőek a készülékek.

A GEO tarifa csak az ELMŰ és sz ÉMÁSZ területein érhető el.

.

Költségek az áramszolgáltató felé:

32 Amper csatlakozásig (1x32A vagy 3x10A) költségmentes. Ha a „H” tarifára igényelt csatlakozási áramerősség már be van vezetve az adott épületbe, akkor sincs külön költség. Amennyiben ezen felüli rákötés igény van, akkor 3600 Ft/A a költéség, de csak a plusz amperenként. A fogyasztás mérő villanyórát, az áramszolgáltató ingyen felszereli.

 Beadandó igénylőlapok:

- Villamos energia használati Igénybejelentő lap
- Tanúsítvány a készülékről CE és COP igazolás (EUROVENT vagy EHPA)
- Villamos energiavásárlás bejelentő (egyetemes szolgáltatói igénybejelentő)

.

Regisztrált villanyszerelők:

A hőszivattyúk elektromos betáp kábelét, csak regisztrált villanyszerelők építhetik ki.

Az ELMŰ, EON, ÉMÁSZ, DÉDÁSZ szolgáltatók honlapján lévő listákban kereshetőek jogosultsággal rendelkező szakemberek.