PANASONIC AQUAREA AJÁNDÉK PROMÓCIÓ hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

1. A Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, székhelye: Prága 8, Karlín, Thámova 289/13, irányítószám: 186 00, azonosítószáma: 246 55 121, (továbbiakban Szervező) által szervezett ajándék promócióban (a továbbiakban: Promóció) kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, természetes személy (a továbbiakban: Vásárló) vehet részt, aki együttesen vásárol AQUAREA hőszivattyút Smart Clouddal, és a Promóció időtartama alatt a Boat Show-n vagy a Construmán átvett ajándékutalványt bemutatja az ajándékutalványon jelzett hivatalos Panasonic partnerünknél. 

A Promócióban való részvétel további feltétele, hogy a Vásárló kifejezetten elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot. 

2. A Promócióból ki vannak zárva a Panasonic Marketing Europe GmbH.South-East Europe Branch Office dolgozói és alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

3. Promóció időtartama: 
2017. Február 23. – 2017. Szeptember 31. 

4. A Promócióban részt vevő termékek 
A Promócióban kizárólag azok a vásárlók vehetnek részt, akik az alábbi Panasonic AQUAREA termékek együttes vásárlását tudják igazolni: 
• WH-ADC0309H3E5 + WH-UD03HE5-1 + CZ-TAW1
• WH-ADC0309H3E5B + WH-UD03HE5-1 + CZ-TAW1
• WH-ADC0309H3E5 + WH-UD05HE5-1 + CZ-TAW1
• WH-ADC0309H3E5B + WH-UD05HE5-1 + CZ-TAW1
• WH-ADC0309H3E5 + WH-UD07HE5-1 + CZ-TAW1
• WH-ADC0309H3E5B + WH-UD07HE5-1 + CZ-TAW1
• WH-ADC0309H3E5 + WH-UD09HE5-1 + CZ-TAW1
• WH-ADC0309H3E5B + WH-UD09HE5-1 + CZ-TAW1
• WH-ADC0916H9E8 + WH-UD09HE8 + CZ-TAW1
• WH-ADC1216H6E5 + WH-UD12HE5 + CZ-TAW1
• WH-ADC0916H9E8 + WH-UD12HE8 + CZ-TAW1
• WH-ADC1216H6E5 + WH-UD16HE5 + CZ-TAW1
• WH-ADC0916H9E8 + WH-UD16HE8 + CZ-TAW1
• WH-SDC03H3E5(-1) + WH-UD03HE5(-1) + CZ-TAW1
• WH-SDC05H3E5(-1) + WH-UD05HE5(-1) + CZ-TAW1
• WH-SDC07H3E5(-1) + WH-UD07HE5(-1) + CZ-TAW1
• WH-SDC09H3E5(-1) + WH-UD09HE5(-1) + CZ-TAW1
• WH-SDC09H3E8 + WH-UD09HE8 + CZ-TAW1
• WH-SDC12H6E5 + WH-UD12HE5 + CZ-TAW1
• WH-SDC12H9E8 + WH-UD12HE8 + CZ-TAW1
• WH-SDC16H6E5 + WH-UD16HE5 + CZ-TAW1
• WH-SDC16H9E8 + WH-UD16HE8 + CZ-TAW1
• WH-MDC05H3E5 + CZ-TAW1
• WH-MDC07H3E5 + CZ-TAW1
• WH-MDC09H3E5 + CZ-TAW1
• WH-ADC1216H6E5 + WH-UX09HE5 + CZ-TAW1
• WH-ADC0916H9E8 + WH-UX09HE8 + CZ-TAW1
• WH-ADC1216H6E5 + WH-UX12HE5 + CZ-TAW1
• WH-ADC0916H9E8 + WH-UX12HE8 + CZ-TAW1
• WH-ADC0916H9E8 + WH-UX16HE8 + CZ-TAW1
• WH-SXC09H3E5 + WH-UX09HE5 + CZ-TAW1
• WH-SXC09H3E8 + WH-UX09HE8 + CZ-TAW1
• WH-SQC09H3E8 + WH-UQ09HE8 + CZ-TAW1
• WH-SXC12H6E5 + WH-UX12HE5 + CZ-TAW1
• WH-SXC12H9E8 + WH-UX12HE8 + CZ-TAW1
• WH-SQC12H9E8 + WH-UQ12HE8 + CZ-TAW1
• WH-SXC16H9E8 + WH-UX16HE8 + CZ-TAW1
• WH-SQC16H9E8 + WH-UQ16HE8 + CZ-TAW1


5. Promóció menete: 
A promócióban résztvevő személy, a Boat Show-n (2017.02.23. – 2017.02.26.) vagy a Hungarothermen (2017.04.05. – 2017.04.09.) átvett egyedi sorszámmal ellátott ajándékutalványát bemutatja az utalványon feltüntetett hivatalos Panasonic partnernél, AQUAREA hőszivattyú Smart Clouddal történő együttes vásárlása esetén, egy 40”-os Panasonic LCD TV beváltására jogosult a promóciós időszakban. 

Ajándék: 40”-os Panasonic LCD TV (a pontos készülék meghatározása a készlet függvényében, átadáskor kerül meghatározásra)Az ajándék másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. Az ajándék TV-t a hivatalos Panasonic partnerünk adja át a Vásárlónak, melyet az Aquarea hőszivattyúval és a Smart Clouddal együtt kiszámláz a Vásárlónak, majd kedvezményként levonja a számláról, hogy a Vásárló érvényeesíteni tudja a garanciáját. 

6. A Promócióban való részvétel egyéb feltételei 
Egy ajándékutalványt egy Vásárló csak egyszer válthat be, egy ajándékutalványt a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényesnek. 

7. A Szervező az ajándékot az ajándékutalványon feltüntetett hivatalos Panasonic partnere segítségével juttatja el a vásárló részére. Az ajándék átadása a hőszivattyú kiszállításakor vagy legkésőbb a hőszivattyú rendelését követő 2 hónapon belül megtörténik. 

8. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szervező csak az eredeti és hibátlan ajándékutalványt fogadja el, amit vásárláskor köteles bemutatni és átadni a hivatalos Panasonic partnernek. 

9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciós szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszűntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Promóció esetleges megszűntetéséről szóló értesítést és a módosítást, illetve megszűntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a promócióról szóló micrositeon: http://www.panasonicaquarea.hu/. A Promócióban részt vevő Vásárlók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Promócióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a Promócióra regisztráló résztvevők, Szervezővel és a Promóció lebonyolításában részt vevő, fent megnevezett társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét a Szervező bármely a Promócióban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező továbbá kizárja a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

10. Szervező jogosult kizárni a Promócióból azt a Vásárlót, aki a Promócióban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 

11. Amennyiben a Promóció során visszaélés gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje. 

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Vásárlót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Vásárlóval szemben, aki a) a promóciós ajándékutalvány hamisításával, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni. 

13. A Szervező nem vállal felelősséget az ajándékok kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget. 

14. Az ajándékok szállítási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Vásárlót terhelik. 

15. A Vásárló tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. 

16. A Vásárló a Promócióban való részvétellel: 
- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, illetve az ajándék átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a promóció lebonyolításában részt vevő személyek a promóció lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; 

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Promóció lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa; 

- tudomásul veszi, hogy Szervező a Vásárló adatait a jelen 16. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a Promócióban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni. 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1117. Budapest, Neumann János utca 1. címen vagy az panasonicaquarea@eu.panasonic.com e-mail címen. 

Ezen kívül a Vásárlót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Vásárló bírósághoz fordulhat. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az ajándék átadása előtt. A Promóció résztvevőinek adatait a Szervező a 16. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel. 

17. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióban való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen részt vevő bármely más személy terhére. 

18. A Promócióról szóló információk és a részletes szabályzat a Promóció ideje alatt a http://www.panasonicaquarea.hu/ oldalon érhető el. 

19. A Vásárló a Promócióban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt. 

20. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve az ajándékok változtatásának jogát fenntartja. 

Budapest, 2017. 02. 23. 

heatin&cooling-logo-black-small.png
Panasonic Marketing Europe GmbH.
organizační složka Česká republika
Szervező