Általános tájékoztatás

 

A hoszivattyutelepites.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) a BART-Air Klíma Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A weboldal használatával valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

 

  1.        Szerzői jogok

Maga a weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, adatok, képek, szövegek, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alatt állnak, azok felhasználására, valamint azok felhasználásának engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.

Tilos a weboldalak tartalmát, annak egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni! Ehhez a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges. A Szolgáltató beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba:

-          a pontos hoszivattyutelepites.hu/ weboldal forrás megjelölésével és  linken keresztüli hivatkozással,

-          saját, személyes használatra a hoszivattyutelepites.hu oldalak tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók.

 

  1.        Védjegyek

Minden, a Szolgáltató weboldalán használt BART-Air Klíma Kft.-re vonatkozó védjegy (márkanév, logo, stb.) a Szolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltató partnereinek védjegye az adott partner hozzájárulásával szerepel a weboldalon.

A védjegyek felhasználására kizárólag a védjegyek jogtulajdonosa jogosult.

 

  1.        A weboldal tartalma

A weboldal és az azon megjelenő műszaki adatok, információk és egyéb anyagok (képek, grafikák) vonatkozásában a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy azok tartalma pontosak és hasznosak legyenek.  A közölt adatok tartalmáért, aktualitásáért, azok betartásukért és annak következményeiért nem vállal felelősséget a Szolgáltató.

A weboldalon megjelenő cikkek, anyagok megjelenésének időpontja jelölésre kerül. Minden esetben ellenőrizze a dátumot, mert előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikk esetleg már nem aktuális.  A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a cikkek tartalma tudásuknak megfelelően pontosak, hasznosak és a weboldal témájához kapcsolódóak legyenek.  A közölt adatok tartalmáért, aktualitásáért, azok betartásukért és annak következményeiért nem vállal felelősséget a Szolgáltató. A cikkekben, bejegyzésekben közzétett információk csak tájékoztató jellegűek.

A weboldalon megjelenő információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján, illetve az azokra alapozva meghozott üzleti döntésekből eredő károkért nem vállal felelősséget a Szolgáltató.

 

  1.        A weboldal elérése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hoszivattyutelepites.hu/ weboldalt bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét a Szolgáltató nem garantálja. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget!

 

  1.        Kapcsolódó honlapok

A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állhatnak.

A Szolgáltató weboldala a kapcsolódó honlapokhoz csak hozzáférést közvetít, nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a kapcsolódó honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, akkor sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Szolgáltató weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

 

  1.        Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Szolgáltató a személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja.

A Szolgáltató csak a felhasználó által önkéntesen megadott adatait rögzíti. A weboldalon lehetőség nyílik a cikkekhez hozzászólni, mely önkéntesen – a személyes adatok megadásával – történik.

A személyes adatok a Szolgáltató adatbázisába kerülnek.

A felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatait, – a felhasználó ellenkező kikötése hiányában – a Szolgáltató az alábbiak szerint felhasználhatja:

-          a BART-Air Klíma Kft. akcióiról, rendezvényeiről postai úton, elektronikus levélben vagy telefonon történő tájékoztatásra;

-          a BART-Air Klíma Kft.-vel kapcsolatos promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésére, termékek/szolgáltatások ajánlására);

-          továbbá, ha ajándékot nyer, ennek a weboldalon történő megjelenítésére.

 

  1.        Sütik használata

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató számítógépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes adat megadása nem szükséges, az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem kér adatot, az adatcsere lényegében a számítógépek között történik meg.

 

  1.        Látogatottsági statisztika

A hoszivattyutelepites.hu weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat (cookie, süti) alkalmaz, melyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

A sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. A Google ezeket az információkat esetenként harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google soha nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, de felhívjuk figyelmét, hogy ilyenkor Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírtak szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

 

  1.        Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb más vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alkalmazandók.

  

10.       A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

 A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, melyeket saját hatáskörében eszközöl, és erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit („Jogi nyilatkozat”).