Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni a BART-Air Klíma Kft. által üzemeltetett hoszivattyutelepites.hu honlapon működő Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket, és kizárólag akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Ez a dokumentum a BART-Air Klíma Kft. által iktatásra kerül, a későbbiekben szükségszerűen visszakereshető, azonban magatartási kódexre nem utal. A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatos kérdései esetén rendelkezésére állunk a megadott elérhetőségeinken!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BART-Air Klíma Kft., székhelye: 1222 Budapest Saskő tér 3/J., cégjegyzékszám: 01-09-887267, adószám: 14064757-2-43, kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság,  telefon: 06-20-3973414, e-mail: info@bartairklima.hu (a továbbiakban: Szolgáltató) és a BART-Air Klíma Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a hoszivattyutelepites.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: BART-Air Klíma Kft. Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződési feltételekben meghatározott Felek között jön létre.

A BART-Air Klíma Kft. Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza, azzal együtt, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

A BART-Air Klíma Kft. Webáruház szolgáltatásait bármely felnőttkorú magánszemély, jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A BART-Air Klíma Kft. Webáruházon való megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, amire levélben, telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A BART-Air Klíma Kft. Webáruházban található áruk nagy része a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet hatálya alá esik, miszerint minden hűtőközeg oldali beavatkozást, szerelést igénylő klímaberendezés eladásakor nyilatkoztatni kell a végfelhasználót, vagyis Ügyfelet, hogy milyen szakcég fogja felszerelni a készüléket. Az adatokat a BART-Air Klíma Kft-nek, mint eladónak, és a felszerelést végző vállalkozásnak is regisztrálnia kell a http://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ oldalon. Erre való tekintettel az érintett árukkal kapcsolatos Felek közötti szerződés létrejöttének alapfeltétele az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott végfelhasználói tanúsítvány megléte. Amennyiben a megvásárolni kívánt klímaberendezést a szerződés alapján a BART-Air Klíma Kft., mint Szolgáltató telepíti, szereli fel, a végfelhasználói tanúsítványt is kiállítja. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató iktatja, és a létrejöttét követő 5 évig megőrzi.

 

Termékjellemzők

A vásárolni kívánt áru jellemzőit az árucikk információs oldalán tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A termékek adatlapján megjelenített képek esetenként eltérhetnek a valóságostól, van ahol csak illusztrációként szerepelnek. Az árucikkek technikai ismertetőiben történő előzetes bejelentés nélküli, a beszállító miatti, vagy a Szolgáltatón kívül álló okok miatti változásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget  A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett nettó és bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Rendelés menete:

1. A megvásárolni kívánt terméket rakja a „kosárba”! Amennyiben további terméket is szeretne megvásárolni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot! Ha nem szeretne, ellenőrizze a megvásárolni    kívánt termék darabszámát! A kosár tartalmát a „kuka” (törlés) ikonra kattintva törölheti. Mennyiség megadását követően válassza a „Fizetés” gombot, ezzel juthat tovább!

2. A megrendelés elküldése kizárólag regisztrációval lehetséges! Amennyiben regisztrációját elvégezte, regisztrált felhasználóként be tud lépni, és azonnal el tudja küldeni megrendelését. Fontos,    ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával már nem.

3. Bejelentkezés után ellenőrizze a kézbesítési és számlázási címeket! Ezt követően válassza a „Fizetés” gombot, ezzel juthat tovább!

4. Válassza ki a szállítás módját! Fogadja el a szolgáltatás feltételeit!

5. Válassza ki a fizetési módot! A fizetés Banki átutalással, vagy személyes átvételkor készpénzben történhet!

6. A rendelés rövid összefoglalása után a "Megerősítem a rendelésemet!" gombra kattintva tudja megrendelését leadni! A banki átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat ekkor kapja meg.

 

A megadott e-mail címére a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

A rendelések módosításának lehetősége a megrendelés elküldése előtt:

A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, törölhető. A személyes adatok (pl.: számlázási cím, telefonszám, stb…) tartalma bármikor ellenőrizhető vagy akár változtatható a „személyes információim” menüpont alatt.

Ha tévedésből más árut rendelt meg, mint amit szeretett volna, és ezt utólag észreveszi, kérjük, jelezze az info@bartairklima.hu e-mail címen, vagy a 06/20/3973414 -es telefonszámon.

A BART-Air Klíma Webáruházban történt rendelést a Szolgáltató csak akkor tudja elfogadni, regisztrálni, illetve teljesíteni, ha az Ügyfél a rendeléssel kapcsolatos rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából, helytelen kitöltéséből eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 08:00 órától 16:00 óráig. Ezen időpontokon kívül is van lehetőség megrendelés leadására, azonban ezek feldolgozása a következő munkanapon kerül sor. A megrendeléséről minden esetben automatikus visszaigazolást kap. Általános teljesítési határidő nem állapítható meg, a beszállítóval történt egyeztetés után közöljük a várható szállítási határidőt. A fent megjelölt Kormányrendelet hatálya alá eső termékek esetében a megrendelés után mindenképpen szükséges a Felek közti közvetlen kommunikáció (e-mail, telefon, személyes találkozó), egyeztetés!

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. A visszautasításra a megrendelővel történő egyeztetést követően kerül sor. Ezekben az esetekben a megrendelt termék vételárának előre történő kiegyenlítésekor az összeg visszautalásra kerül.

 

Kiszállítás, házhoz szállítás

A Szolgáltató a megrendelést a jelen ÁSZF, illetve amennyiben külön fel van tüntetve az áru mellet szállítási határidő, az alapján teljesíti. Egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt határidőn belül nem biztosítható, a Szolgáltató a terméktájékoztatóban közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. Az Ügyfél ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról. Amennyiben az Ügyfél több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik.

Ha a Szolgáltató a megrendelést határidőn belül nem teljesíti, akkor az Ügyfél által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles visszafizeti, kivéve, ha az Ügyfél megfelelő tájékoztatás után változatlanul igényt tart az árura.

A Szolgáltató a megrendelt árut a fentiekben megjelölt határidőkön belül elküldi. Az áru kiszállítás időpontját a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon egyezteti az Ügyféllel. Az Ügyfél felelőssége gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban az áru átvételét biztosítsa. Ennek elmulasztásából származó kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a kiszállítás során az áru kézbesítése az Ügyfél hibájából adódóan hiúsul meg, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli az áru kézbesítését Amennyiben ez a kiszállítási kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak az Ügyfél által kért új időpontban, a megismételt szállítás díjának megfizetése mellett kerülhet sor.

A Vevő az áru átvételét aláírásával elismeri.

A szállítási költség minden esetben az Ügyfelet terheli, kivétel a díjtalan szállítási költségű termékek esetében. Amennyiben a BART-Air Klíma Kft. Webáruházban egyidejűleg megrendelt áruk értéke meghaladja a 100.000 Forintot, az áruk kiszállítása az Ügyfél részéről díjtalan.

Amennyiben díjtalan házhoz szállítással történő kiszállítás hiúsul meg az Ügyfél hibájából, abban az esetben az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak a szállítási díjat utólag megfizetni.

 

A vásárlástól való elállás

A BART-Air Klíma Kft. Webáruházban történő megrendelés és annak visszaigazolása magyar nyelven történik. Amennyiben a 17/1999.(II. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződéses vásárlástól az Ügyfél a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő képpen teheti meg:

Az Ügyfél, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni az elállást, ha az Ügyfél a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az árut eredeti, sértetlen állapotában, lehetőleg gyári dobozában, kiegészítőivel, bizonylattal (a Szolgáltatótól történő vásárlás tényének igazolása érdekében), számlával illetve a garancialevéllel együtt kell visszajuttatni a Szolgáltatóhoz. Az Ügyfelet terheli a termék visszajuttatásának teljes költsége. Az áru visszaküldése esetén, utánvétes és portós csomagot a Szolgáltató nem vesz át! A Szolgáltató a vásárlástól elállás, és az áru visszaküldése esetén annak vételárát a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az áru visszavételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

Ha a visszaküldött árucikk sérült, vagy a rendeltetésszerű használat mértékénél rosszabb állapotban van, a BART-Air Klíma Kft. polgári peres eljárás útján érvényesíti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Ügyfél az elállási jogát a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása során az Ügyfél a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően köteles eljárni, ezen jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog Ügyfél általi gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez! Az elállási joggal való visszaélésnek minősül ezen jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, így különösen, ha a nemzetgazdaság megkárosítására, személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására irányul vagy illetéktelen előnyök szerzéséhez vezetne. (Ptk. 5.§.)

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A BART-Air Klíma Kft. elkötelezett az Ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A honlap jelentős része bármikor megtekinthető anélkül, hogy a látogató bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. Azonban a honlap meghatározott részeihez való hozzáférés, az egyes személyes információk testre szabása, beállítása, módosítása, illetve az Ügyfelek pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. A regisztráció során arra kérjük az Ügyfelet, hogy olyan információkat adjon meg a Szolgáltató részére, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím) megadása kötelező, további adatok megadása sem a regisztrációnak, sem a termékek megrendelésének nem előfeltétele.

Az Ügyfél által megadott személyes adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Az Ügyfél személyes adatait harmadik félnek kizárólag célhoz kötötten adjuk át, hogy a megrendelést szerződésszerűen tudjuk teljesíteni. Alvállalkozóink, megbízottjaink, meghatalmazottjaink a Szolgáltatótól származó Ügyfél adatokat semmilyen módon nem jogosultak a Szolgáltató engedélye nélkül megőrizni, felhasználni, további személynek átadni.

Az Ügyfél regisztrációja során tudomásunkra jutott személyes adatait nem tesszük - az Ügyfél kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A fenti adatvédelmi rendelkezéseket az Ügyfél személyes adatainak vásárláskor, illetve megrendeléskor történő önkéntes rendelkezésünkre bocsátásával elfogadja, és azokat szerződésünk elválaszthatatlan részének tekinti.

 

Jótállási feltételek

Amennyiben a megvásárolt termékkel kapcsolatosan jótállási szolgáltatást igénybe kívánja venni, olvassa el az alábbi jótállási feltételeket.

Kérjük az Ügyfelet, hogy őrizze meg a vásárláskor kapott bizonylatot! Amennyiben az Ügyfél bemutatja a vásárláskor kapott bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján bizonyítottnak kell tekinteni. Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végeznek a szervizek. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, átírás, törlés, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegyet érvénytelenné teszi. Elveszett jótállási jegyet az eredeti vásárlási bizonylat alapján tudjuk pótolni.

Ha a teljesítés során hibás termék kerül az Ügyfélhez, az kijavítást/kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítésére nincs lehetőség, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, köteles a terméket kicserélni (figyelembe véve a jótállási igény érvényesítésének kizáró okait). A javítást/cserét megfelelő határidőn belül, az Ügyfélnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítást/cserét 15 napon belül elvégezze.

Az Ügyfél jótállási igénye a jótállási jeggyel érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4.§.). Az Ügyfél a jótállási igényét a forgalmazónál, illetve a termék telepítése, felszerelése után a telepítést elvégző szakcégnél érvényesítheti. Az Ügyfél a termék hibájának felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a jótállási kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél a felelős. A jótállási és szavatossági jogok határideje a termék, vagy annak fődarabjának cseréje, javítása esetén a kicserélt termékre vagy fődarabjára újból kezdődik.

A BART-Air Klíma Kft. a törvényben meghatározott szavatossági felelősséget vállal minden általa forgalmazott termékre abban az esetben, ha a terméket a BART-Air Klíma Kft. telepítette, szerelte fel. A BART-Air Klíma Kft. Webáruházban megtalálható termékek nagy részének szavatossága csak a termék rendszeres, igazolt karbantartása esetén érvényesíthető, mivel azok szakszerű, rendeltetésszerű használatuk alapfeltétele a rendszeres karbantartás. A BART-Air Klíma Kft. az általa telepített, felszerelt termékekhez kapcsolódóan külön karbantartási szerződés megkötését biztosítja.

A jótállás időtartama a teljesítést követő 12 hónap, de több termék esetén a gyártó ennél hosszabb jótállási időt vállal, ez esetben a termék leírásában ezt külön feltüntetjük.

A szavatossági felelősség időtartama a teljesítéstől számított 6 hónap, Ügyfelek esetében 24 hónap. Jótállás esetén a BART-Air Klíma Kft-nek, szavatosság esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a keletkezett hiba oka a teljesítést követően, vagy azt megelőzően keletkezett.

 

A szavatossági vagy jótállási igény érvényesítésének feltételei:

- A termék szakcég által történő szakszerű, előírásoknak megfelelő beépítése és üzembe helyezése.

- A termék rendeltetésszerű használata.

- Jótállás esetén a jótállási időn belüli, szavatosság esetén a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül történő bejelentés.

Bejelentésével az Ügyfél az igény megalapozottságának elbírálását kezdeményezi, melynek elvégzése érdekében a következőket szükséges biztosítania:

- A meghibásodott terméket.

- Az adásvétel létrejöttét és dátumát igazoló számla másolatát.

- A termék beazonosításához szükséges paramétereket tartalmazó, hiánytalanul kitöltött hibabejelentő-lapot (a vásárlás adatait tartalmazza).

- A szakcég által történt beszerelés, üzembehelyezés igazolását (pl. végfelhasználói tanúsítvány, számla, vagy javítási munkalap másolata).

- A termékhez tartozó jótállási jegyet.

Az elbíráláshoz elegendőek a bizonylatok fénymásolatai. A BART-Air Klíma Kft. az elveszett, vagy sérült eredeti bizonylatokért nem vállal felelősséget. A bejelentést követően a BART-Air Klíma Kft., a meghibásodás tényének és okának feltárása végett bevizsgálja a hibásnak tekintett terméket. Ha a BART-Air Klíma Kft. nem rendelkezik a szakszerű bevizsgáláshoz szükséges tapasztalatokkal és technikai eszközökkel, a termék gyártóját, vagy valamelyik szakszervizt bízza meg. Az igény elbírálása a vásárlás és telepítés, felszerelés, üzembehelyezés körülményeinek, valamint a meghibásodás tényének és okának ismeretében történik. Az elbírálás időtartama, ha a bevizsgálást a BART-Air Klíma Kft. végzi el 15 naptári nap. Ha a BART-Air Klíma Kft. mással végezteti el, az elbírálás időtartama legfeljebb 30 naptári nap, (esetenként a gyártó ettől eltérő határidőt is megadhat). Ha a rendelkezésre álló adatok és szakvélemény alátámasztják az igény jogosságát, a BART-Air Klíma Kft. a meghibásodott terméket saját költségén megjavíttatja. Ha a javítás nem lehetséges, vagy aránytalan költséget eredményez, a BART-Air Klíma Kft. köteles az árut kicserélni. Ha a csere nem valósítható meg, az Ügyfél árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ha az igény alaptalan és a bevizsgálást nem a BART-Air Klíma Kft. végezte el, a bevizsgáltatás költségei az Ügyfelet terhelik.

 

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai:

- A készülék gyári száma hiányos, rongált, módosított.

- A nem rendeltetésszerű használat, a terméknek nem a kezelési útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése.

- A gyártó által kötelezően előírt karbantartások elmulasztása.

- A kosz, korrózió, víz vagy más folyadék, illetve egyéb anyag által okozott meghibásodás.

- Erőszakos külső behatás okozta rongálódás.

- A nem szakcég által végzett üzembehelyezés, javítás, módosítás és minden egyéb idegen beavatkozás.

- Elemi kár, szerencsétlenség, baleset, zavargás, vagy egyéb, a gyártón és az importőrön kívül eső ok miatt bekövetkezett meghibásodás.

Fenti okokból meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is az Ügyfelet terheli.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű kezelési útmutatót mellékelünk. Az abban foglaltakat az Ügyfél köteles maradéktalanul betartani, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást a Szolgáltató nem vállal.